CNC.SKLEP.PL - Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO CNC.SKLEP.pl

Drogi Użytkowniku,

poniżej znajdziesz najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w sklepie internetowym cnc.sklep.pl. Jeżeli będziesz miał jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi – skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych, które znajdziesz w niniejszej Polityce Prywatności.

Kto odpowiada za przetwarzanie Twoich danych?

Administrator Danych Osobowych (ADO): Administratorem Twoich danych osobowych jest Przemysław Szymański, prowadzący działalność pod firmą: Przemysław Szymański PLOT ELCETRONICS z siedzibą w Giżycku, adres: ul. Sybiraków 8, 11-500, poczta Giżycko adres e-mail: biuro@sklep.cnc.pl. Dane kontaktowe ADO: e-mail: contact@thevagabond.pl, tel. +48 604 706 214

Jakie masz uprawnienia związane z przetwarzaniem danych?

Przysługuje Ci prawo żądania: dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii Twoich danych (art. 15 RODO lub – jeśli ma to zastosowanie – art. 13 ust. 1 lit. f RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), przeniesienia danych do innego administratora (art. 20 RODO). wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych: z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesach), w tym profilowania (art. 21 ust. 1 RODO); jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO).

Sprzeciw w odniesieniu do wykorzystywania przez nas plików cookies możesz wyrazić również za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Jakie dane, w jakim celu i jak długo przetwarzamy?

Założenie konta w naszym sklepie:

cel: realizacja umowy o świadczenie usługi prowadzenia konta w sklepie; podstawa: umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) czas przetwarzania: do momentu usunięcia konta oraz do upływu okresu, w których możliwe jest dochodzenie roszczeń związanych z jego prowadzeniem
Brak podania przez Ciebie danych osobowych skutkował będzie brakiem możliwości założenia konta w naszym sklepie.

Nawiązanie z nami kontaktu (np. w celu zapytania o produkty):

cel: obsługa zapytania; podstawa: umowa lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w przypadku, gdy Twoje zapytanie lub zgłoszenie dotyczy umowy, której jesteśmy lub możemy być stroną lub nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu Twoich danych w celu prowadzenia z Tobą komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – jeżeli Twoje zapytanie lub zgłoszenie nie ma związku z umową
czas przetwarzania: przez czas trwania umowy lub przez okres w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń związanych z umową
Brak podania przez Ciebie danych osobowych skutkował będzie brakiem możliwości założenia konta w naszym sklepie.

Ustawienia przeglądarki:

cel: analiza sposobu korzystania i poruszania się przez Ciebie po stronie internetowej naszego sklepu celem dostosowania strony do potrzeb i zachowania użytkowników; podstawa: nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w podanym wyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
czas: do momentu wygaśnięcia ważności lub usunięcia przez Ciebie plików cookies, wykorzystywanych do celów analitycznych
Brak podania danych będzie skutkował tym, że nie uwzględnimy Twoich preferencji dotyczących korzystania ze Sklepu w pracach nad jego rozwojem.

Czy przetwarzamy pliki cookies?

Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.) i nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.

W tym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celach statystycznych.

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce.

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz usunąć pliki cookies lub blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości. W takich przypadkach nie będziemy ich już dłużej przetwarzać.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, które wspierają nas w prowadzeniu działalności. Powierzamy im do przetwarzania Twoje dane – podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na nasze udokumentowane polecenie.

Działanie: każda aktywność w sklepie

Odbiorcy danych: hostingodawca

***

Działanie: złożenie zamówienia w sklepie

Odbiorcy danych: podmiot obsługujący płatności (przelewy24.pl), dostawca oprogramowania księgowego, dostawca oprogramowania biurowego – w tym poczty elektronicznej, biuro rachunkowe

***

Działanie: nawiązanie z nami kontaktu

Odbiorcy danych: dostawca oprogramowania biurowego – w tym poczty elektronicznej

***

Działanie: przebywanie na stronie Sklepu z ustawieniami zezwalającymi na prowadzenie działań analitycznych

Odbiorcy danych: podmiot umożliwiający działania analityczne na stronie

***

Twoje dane udostępniamy również organom publicznym w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani do ich udostępnienia (np. Urzędowi Skarbowemu).

Czy dane są przekazywane poza EOG?

Nie, Twoje dane nie są przekazywane poza EOG, czyli Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy podejmujemy zautomatyzowane decyzje na podstawie udostępnionych nam danych?

W oparciu o Twoje dane osobowe nie podejmujemy wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.